Yönetim Kurulu

Başkan: Hüseyin Fehmi Yavuzer

Başkan Yard. Kemal Demirel

Genel Sekreter : Faik Emel

Mali Sekreter ( Sayman ): İhsan Kırayoğlu

Asıl Üye : Önder Orhan

Asıl Üye : Ahmet Bilgin

Asıl Üye : Umut Becene