HABER-DUYURUSıcak Haberler

Olağanüstü Genel Kurul

Derneğimizin Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapma kararı almıştır.Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının Dikkaldırım Spor Salonunda 8 Mart Çarşamba saat: 18:30 da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 18 Mart Cumartesi tarihinde saat 15:00 aynı yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar almıştır.

Gündem:
1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Dernek Organlarının Seçilmesi
7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
8) Kapanış

Olağanüstü genel kurulun yapılmasının en önemli nedeni, Derneğimizin adının değişmesi ve Spor kulübü adını almasıdır.