Yönetim Kurulu

Başkan: Hüseyin Fehmi Yavuzer

Başkan Yard. Faik Emel

Yönetim Kurulu Sekreteri : Önder Orhan

Mali Sekreter ( Sayman ): İhsan Kırayoğlu

Sekreter Yardımcısı : Hatice Sözer Koçanalı

Asil Üye : Gökhan Deniz

Yönetim Kurulu Sekreteri : Hüseyin Ceylan